• Khách Hàng
  • Trường đại học Quang...
  • Ngân hàng quân đội MB bank
  • xem thêm >
 

Trang Chủ > tin tức

 

Xem camera trực tuyến

 

Hình ảnh camera 2.0Megapixel, Model: DNT-C1172

Với trình duyệt web:

Truy cập theo thông số phía dưới (Nên dùng trình duỵet IE).

hotelmyngoc.dyndns.tv:88

User: demo

Pass: để trống

Với điện thoại di động: Sử dụng APP XMEYE

Hotelmyngoc.dyndns.tv

Port:56789

User: demo

Pass: bỏ trống


Sau khi đăng nhập chọn chế độ Main Stream để xem camera với cht lượng rõ nhất.

Hệ thống camera và DVR của DNTECH đã hỗ trợ xem được trên tất cả các trình duyệt web, Nếu quí khách chưa xem được camera qua mạng ( vì trình duyệt web) xin vui lòng làm theo hướng dẫn phía dưới.

Hướng dẫn sau là với trình duyệt IE -Internet Explorer:

Để xem được camera online các bạn cần cài đặt ActiveX control (chỉ cần cài 1 lần)

(Setting up Internet Browser for Remote Connection)

Để xem được camera, các bạn cần cài đặt trình điều khiển ActiveX.

(Because remote connection performs through Internet Browser it must be properly configured to allow using ActiveX controls)

Máy tính sẽ cài đặt tự động sau khi bạn thay đổi thiết lập bảo mật của Internet Explorer theo các bước sau Cài đặt ActiveX

(To allow using ActiveX control):

1. Mở trình duyệt web Internet Explorer

(Open Internet Browser).

2. Trong trình duyệt, bấm vào menu Tools, tiếp theo chọn Internet Options

(In Internet Browser click the Tools menu and select Internet Options)

3. Chọn bảng Security, sau đó chọn nút Custom Level

(Click the Security tab and click the Custom Level button)

4. Tìm phần Download signed ActiveX controls, chọn Enable.

(Enable Download signed ActiveX controls).

5. Tìm phần Run ActiveX controls and plug-ins, chọn Enable.

(Enable Run ActiveX controls and plug-ins).

6 Tìm phần Script ActiveX controls marked safe for scripting, chọn Enable.

(Enable "Script ActiveX controls marked safe for scripting").

7. Tìm phần Active scripting trong mục Scripting, chọn Enable.

(Enable Active scripting).

8. Bấm OK

(Click the Ok button).

9. Vào lại Internet Explorer, chọn Refresh trong View menu

(In the Internet browser, click Refresh from the View menu to make ActiveX work).

Chúc bạn thành công !

 
Các Tin Khác :