• Khách Hàng
  • Bosch Vietnam Lth 102 Extension
  • MERCEDES - VIETNAM STAR AUTOMOBILE
  • xem thêm >
 

Trang Chủ || tin tức

 

Xem camera trực tuyến

 

Tải phần mềm ứng dụng và nhập vào các thông số:

Camera AHD FULL HD 2.0M

fullhdAHD.dntech.tv

Port: 60000

User: demo

Pass: 123456

Camera IP FULL HD 2.0M

fullIP.dntech.tv

Port: 60000

User: demo

Pass: 123456

Camera wifi FULL HD 2.0M

Làm theo hướng dẫn: http://camerawifi.dntech.vn/

Camera không dây FULL HD 2.0M

Làm theo hướng dẫn: http://camerakhongday.dntech.vn/

Hướng dẫn cài đặt trình duyệt IE để xem camera trực tuyến.

Để xem được camera online các bạn cần cài đặt ActiveX control (chỉ cần cài 1 lần)

(Setting up Internet Browser for Remote Connection)

Để xem được camera, các bạn cần cài đặt trình điều khiển ActiveX.

(Because remote connection performs through Internet Browser it must be properly configured to allow using ActiveX controls)

Máy tính sẽ cài đặt tự động sau khi bạn thay đổi thiết lập bảo mật của Internet Explorer theo các bước sau Cài đặt ActiveX

(To allow using ActiveX control):

1. Mở trình duyệt web Internet Explorer

(Open Internet Browser).

2. Trong trình duyệt, bấm vào menu Tools, tiếp theo chọn Internet Options

(In Internet Browser click the Tools menu and select Internet Options)

3. Chọn bảng Security, sau đó chọn nút Custom Level

(Click the Security tab and click the Custom Level button)

4. Tìm phần Download signed ActiveX controls, chọn Enable.

(Enable Download signed ActiveX controls).

5. Tìm phần Run ActiveX controls and plug-ins, chọn Enable.

(Enable Run ActiveX controls and plug-ins).

6 Tìm phần Script ActiveX controls marked safe for scripting, chọn Enable.

(Enable "Script ActiveX controls marked safe for scripting").

7. Tìm phần Active scripting trong mục Scripting, chọn Enable.

(Enable Active scripting).

8. Bấm OK

(Click the Ok button).

9. Vào lại Internet Explorer, chọn Refresh trong View menu

(In the Internet browser, click Refresh from the View menu to make ActiveX work).

Chúc bạn thành công !

 
Các Tin Khác :